دعا             ۱۹

وَ كَانَ مِنْ دُعَائِهِ، عَلَيْهِ السّلَامُ عِنْدَ الِاسْتِسْقَاءِ بَعْدَ الْجَدْبِ

اللّهُمّ اسْقِنَا الْغَيْثَ، وَ انْشُرْ عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ بِغَيْثِكَ الْمُغْدِقِ مِنَ السّحَابِ الْمُنْسَاقِ لِنَبَاتِ أَرْضِكَ الْمُونِقِ فِي جَمِيعِ الْ‏آفَاقِ. وَ امْنُنْ عَلَى عِبَادِكَ بِإِينَاعِ الثّمَرَةِ، وَ أَحْيِ بِلَادَكَ بِبُلُوغِ الزّهَرَةِ، وَ أَشْهِدْ مَلَائِكَتَكَ الْكِرَامَ السّفَرَةَ بِسَقْيٍ مِنْكَ نَافِعٍ، دَائِمٍ غُزْرُهُ، وَاسِعٍ دِرَرُهُ، وَابِلٍ سَرِيعٍ عَاجِلٍ. تُحْيِي بِهِ مَا قَدْ مَاتَ، وَ تَرُدّ بِهِ مَا قَدْ فَاتَ وَ تُخْرِجُ بِهِ مَا هُوَ آتٍ، وَ تُوَسّعُ بِهِ فِي الْأَقْوَاتِ، سَحَاباً مُتَرَاكِماً هَنِيئاً مَرِيئاً طَبَقاً مُجَلْجَلًا، غَيْرَ مُلِثّ‏ٍ وَدْقُهُ، وَ لَا خُلّبٍ بَرْقُهُ. اللّهُمّ اسْقِنَا غَيْثاً مُغِيثاً مَرِيعاً مُمْرِعاً عَرِيضاً وَاسِعاً غَزِيراً، تَرُدّ بِهِ النّهِيضَ، وَ تَجْبُرُ بِهِ الْمَهِيضَ‏ اللّهُمّ اسْقِنَا سَقْياً تُسِيلُ مِنْهُ الظّرَابَ، وَ تَمْلَأُ مِنْهُ الْجِبَابَ، وَ تُفَجّرُ بِهِ الْأَنْهَارَ، وَ تُنْبِتُ بِهِ الْأَشْجَارَ، وَ تُرْخِصُ بِهِ الْأَسْعَارَ فِي جَمِيعِ الْأَمْصَارِ، وَ تَنْعَشُ بِهِ الْبَهَائِمَ وَ الْخَلْقَ، وَ تُكْمِلُ لَنَا بِهِ طَيّبَاتِ الرّزْقِ، و تُنْبِتُ لَنَا بِهِ الزّرْعَ وَ تُدِرّ بِهِ الضّرْعَ وَ تَزِيدُنَا بِهِ قُوّةً إِلَى قُوّتِنَا. اللّهُمّ لَا تَجْعَلْ ظِلّهُ عَلَيْنَا سَمُوماً، وَ لَا تَجْعَلْ بَرْدَهُ عَلَيْنَا حُسُوماً، وَ لَا تَجْعَلْ صَوْبَهُ عَلَيْنَا رُجُوماً، وَ لَا تَجْعَلْ مَاءَهُ عَلَيْنَا أُجَاجاً. اللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَ آلِ مُحَمّدٍ، وَ ارْزُقْنَا مِنْ بَرَكَاتِ السّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ، إِنّكَ عَلَى كُلّ شَي‏ءٍ قَدِيرٌ.

الدعا             ۱۹

دعاي آنحضرت به وقت درخواست باران

بار خدايا ما را به باران سيراب گردان ، و رحمتت را به باران فراوان از ابري كه براي رويانيدن گياه زيبا در اطراف زمينت روان است بر ما بگستران و با رسيده شدن ميوه بر بندگانت احسان فرما ، و با شكفته شدن شكوفه و گل و گياه شهرهايت را زنده نما ، و فرشتگانت را كه بزرگوار و نويسنده ( يا سفرا و فرستادگان )اند آماده ساز به آب رساندن سودمند از جانب خود كه فراواني همواره و باريدن بسيار داشته ( همه جا را فراگيرد ) سخت و تند و شتابان باشد كه به آن آنچه را مرده است زنده ( سبز و خرم ) نمايي ، و آنچه از دست رفته بازگرداني ، و آنچه آمدني است بيرون آري ، و به آن روزيها را فراخي داده بيافزايي ، ابري ( از تو مي خواهيم ) كه روي هم انباشته و با خوشي و گوارا و فراگيرنده بوده صداي رعد از آن شنيده شود ، و بارانش هميشه ( كه گياهها را تباه و ساختمانها را ويران گرداند ) و برقش فريب دهنده ( بي باران ) نباشد بار خدايا ما را سيراب كن از باراني كه برطرفكننده خشكسالي ، روياننده گياه ، پهن و فراخ و بسيار باشد كه به وسيله آن ، گياه ايستاده ( سبز و خرم سالهاي پيش ) را بازگرداني ، و گياه شكسته ( پژمرده ) را درست ( سربلند ) نمايي بار خدايا ما را آب ده آبي كه از آن تلها روان سازي ، و چاهها را پر گرداني ، و جويها را جاري نمايي ، و درختها را بروياني ، و نرخها را در همه شهرها ارزان كني ، و چهار پايان و آفريدگان را به نشاط و شادماني آوري ، و روزيهاي پاكيزه را براي ما به كمال برساني ، و كشت را بروياني ، و پستان چهار پايان را پر شير سازي ، و توانايي بر توانايي ما بيافزايي بار خدايا سايه آن ابر را بر ما باد گرم و سرديش را شوم و باريدنش را عذاب و آبش را شور مگردان بار خدايا بر محمد و آل محمد درود فرست ، و ما را از بركات آسمانها و زمين ( خير و نيكيهاي آنها ) روزي عطا فرما ، زيرا تو بر هر چيز توانايي .